PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Urologia Polska 1985/38/1

Gabriel Turowski
TEN YEARS EXPERIENCE WITH ELECTRORESECTION OF PROSTATIC , ADENOMA
Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak, Jan Bortkiewicz
A SIMPLIFIED METHOD OF COAGULOPYELOLITHOTOMY (PRELIMINARY COMMUNICATION)
Aleksandra Fryszman, Lidia Skobejko-Włodarska
ANATOMICAL CHANGES IN URINARY TRACT FOUND DURING OPERATION FOR RECURRENT NEPHROURETEROLITHIASIS
Bożena Zapatka
HYPERCALCAEMIA IN PATIENTS WITH RENAL CARCINOMA
Jarowit Stolarczyk, Janusz Dembowski
LATE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF EFFORT URINARY INCONTINENCE IN WOMEN USING POLISH TISSUE ADHESIVE CHIRURCOLL
Jan Szymanowski, Longin Marianowski, Jan Antczak, Zofia Kasprzycka, Grażyna Skawińska
AN OWN MODIFICATION OF RETROPERITONEAL DIVISION OF THE TESTICULAR VEIN USING INTRAOPERATIVE PHLEBOGRAPHY IN THE TREATMENT OF VARICOCELE
Zbigniew Janiak
EFFECT OF RETROPERITONEAL DIVISION OF THE TESTICULAR VEIN WITH THE USE OF INTRAOPERATIVE PHLEBOGRAPHY ON THE BASIC PARAME­TERS OF THE SEMEN IN PATIENTS WITH VARICOCELE
Zbigniew Janiak, Leszek Jeromin, Krzysztof Kula
PROSTATIC ACID PHOSPHATASE (PAP) IN PLASMA ? A COMPARISON OF THE RADIOIMMUNOASSAY AND ENZYMOIMMUNOASSAY IN THE DETER­MINATION OF ITS CONCENTRATION
Jan Kulpa, Adam Kwinta
ADENOMECTOMY BY THE METHOD OF MILLIN. THE PROBLEM OF PREOPERATIVE CATHETERIZATION OF PATIENTS
Jan Leńko
ASSESSMENT OF URETEROENTEROSTOMY BY A MODIFICATION OF LEADBETTER'S METHOD
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Sokołowski
RENAL EOSINOPHILIC ADENOMA (ONCOCYTOMA)
Stanisław Krasoń, Roman Mazuryk, Jan Sprogis
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PIRMARY URETERAL CARCINOMA
Barbara Karasewicz, Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik
Józef Matych
Janusz Darewicz
Jan Leńko