PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1985/38/4

PIERWSZE STULECIE
Mieczysław Gałęzia, Andrzej Kowalski, Marek Jończyk
ANGIOGRAFIA W GUZACH MIEDNICZKI NERKOWEJ
Jerzy Zieliński, Witold Patrzyk, Leonard Teneta, Wiesław Duda, Jędrzej Głasek, Antoni Klis
PRZEZSKÓRNA PRZETOKA NERKOWA JAKO SPOSÓB CZASOWEGO NADPĘCHERZOWEGO ODPROWADZENIA MOCZU
Marek Salagierski, Michał Studniarek, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński
URAZY DRÓG MOCZOWYCH TOWARZYSZĄCE OPERACJOM GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar
PRÓBA ZAPOBIEGANIA NIEDROŻNOŚCI JELIT PO CAŁKOWITYM USUNIĘCIU PĘCHERZA MOCZOWEGO Z POWODU RAKA
Andrzej Musierowicz, Andrzej Łabędzki, Wojciech Rogowski, Wojciech Bociański
PRZYDATNOŚĆ URETROTOMII WEWNĘTRZNEJ W ZAPOBIEGANIU ZWĘŻENIOM CEWKI PO ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Zbigniew Jeleń, Adam Szkodny
OPERACJE PRZECIWODPŁYWOWE U DZIECI BEZ DRENOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Jarosław Zięba
URETROPLASTYKA Z UŻYCIEM WOLNEGO PŁATA SKÓRY PEŁNEJ GRUBOŚCI W LECZENIU SPODZIECTWA
Andrzej Borówka, Zbigniew Wolski, Janusz Judycki, Ryszard Hanecki, Mabruk Emsallem
IMMUNOENZYMATYCZNA METODA OZNACZANIA AKTYWNOŚCI FOSFATAZY STERCZOWEJ W SUROWICY KRWI
Izydor Apostoł, Maciej Augustyn, Radosława Kuciel, Jan Kulpa, Ewa Wasylewska, Jan Leńko, Antonina Marczyńska, Włodzimierz Stanisław Ostrowski
PLASTYKA UJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI I ŻOŁĘDZI (MAGPI) U CHORYCH ZE SPODZIECTWEM ŻOŁĘDZIOWYM I PRĄCIOWYM DYSTALNYM
Andrzej Borówka
OCENA DOSZCZĘTNOŚCI ELONGACJI ZA POMOCĄ METODY
Andrzej Borówka
OBUSTRONNY NACZYNIAKOMIĘŚNIAKOTŁUSZCZAK NERKI (ANGIOLEIOMYOLIPOMA) LECZONY OPERACYJNIE
Lech Stachurski, Odon Pętlak, Witold Szyfer
RZADKI PRZYPADEK OLBRZYMIEGO MOCZOWODU
Marian Łukiański, Roman Kunicki
UCHYŁEK MIEDNICZKI NERKOWEJ
Ferdynand Tyloch, Zdzisław Jarzemski
PRZETOKI TYLNEJ CEWKI MOCZOWEJ
Zygmunt Dobrowolski, Marek Gałka, Zbigniew Piasecki
PIERWOTNY RAK MĘSKIEJ CEWKI MOCZOWEJ
Andrzej Bugajski, Anna Radomska, Maciej Augustyn