PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1983/36/1

Od Redakcji

Prace doświadczalne i kliniczne

Badania doświadczalne nad wpływem 3,7% roztworu formaliny na miedniczkę, kielichy i nerkę królika
Jerzy Piaszczyński, Ryszard Cieslik, Tadeusz Krzeski
Zmiany w moczowodzie królika spowodowane wprowadzeniem do pęcherza moczowego 3,7% roztworu formaliny
Jerzy Piaszczyński, Tadeusz Krzeski, Ryszard Cieslik
Badania doświadczalne nad wpływem prostaglandyn na czynność mioelektryczną moczowodów
Piotr Thor, Maciej Augustyn
Anatomiczne podstawy zabiegów na nerce podwójnej
Maciej Augustyn
Wpływ rubineksu na aktywność fosfatazy zasadowej w nerce szczura
Irmina Elżbieta Wiśniewska, Zbigniew Gawlik, Anna Ratajska
Tomografia komputerowa (KT) w ocenie pojedynczej lub jednostronnie urograficznie nieczynnej nerki
Kazimierz Rzymski, Jacek Szpytko, Maciej Krzymański
Przydatność renografii izotopowej dla oceny wyników przeszczepienia moczowodu do pęcherza
Leonard Teneta
Ocena operacji wodonercza sposobem hynes-andersona w porównaniu z innymi sposobami operacji
Andrzej Nowak
Ocena porównawcza badań histopatologicznych i cytologicznych w rozpoznawaniu raka stercza
Karol Stąpor, Jadwiga Kużnicka, Andrzej Eichelkraut, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Jerzy Wiśniewski, Jacek Sosnowski, Zbigniew Janiak
Trudności rozpoznawcze w kamicy z kwasu moczowego z bezmoczem jako pierwszym objawem
Jerzy Zieliński, Jerzy Czopik
Wyniki leczenia zwężeń cewki moczowej za pomocą uretrotomii wewnętrznej
Adam Szkodny, Jan Myrta

Prace kazuistyczne

Przypadek skamieniałego ciała obcego pęcherza moczowego wikłającego przebieg prawidłowego porodu
Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar

Prace kazuistyczne

Przypadek przetoki tętniczo-żylnej nerki leczonej metodą superselektywnej embolizacji
Marian Klamut, Janusz Darewicz, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Barbara Karasewicz
Wstrząs uczuleniowy jako powikłanie ureteropielografii
Krzysztof Rogowski, Barbara Karasewicz, Eugeniusz Malczyk
Przypadek jednoczasowego postrzału pęcherza i jelita cienkiego oraz żyły biodrowej wewnętrznej
Ryszard Cieślik, Jerzy Piaszczyński, Lech Cerkownik

Sprawozdania ze zjazdów

Sprawozdanie z V Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego Wiedeń, 10?15 maja 1982 r.
Jerzy Zieliński