PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1987/40/4

OCENA LECZENIA OPERACYJNEGO WRODZONYCH UCHYŁKÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO Z DOSTĘPU ŚRÓDPĘCHERZOWEGO
Lidia Skobejko-Włodarska
PRZEZSKÓRNE OPRÓŻNIANIE TORBIELI NEREK PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Marek Salagierski, Kamil Burzyński, Michał Studniarek, Andrzej Juszyński, Leszek Jeromin, Tomasz Pertyński
ZASTÓJ MOCZU W GÓRNYCH DROGACH MOCZOWYCH U CHORYCH NA GRUCZOLAK OKOŁOCEWKOWY W UROGRAFII I RENOGRAFII
Józef Matych
ZWĘŻENIA CEWKI MOCZOWEJ U CHŁOPCÓW
Stanisław Warchoł, Jan Gruchalski, Ewa Gruchalska
CZĘSTOŚĆ IZOLACJI CHLAMYDIA TRACHOMATIS Z CEWKI MOCZOWEJ UROLOGICZNYCH CHORYCH
Irena Choroszy-Król, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Janina Ruczkowska, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz
PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
PROBLEM LECZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCYCH ZŁAMAŃ KRĘGOSŁUPA I PORAŻEŃ PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jan Burka, Piotr Kłosiński
ROLA ALFAFETOPROTEINY (AFP) I GONADOTROPINY KOSMÓWKOWEJ (hCG) W ROZPOZNAWANIU, OKREŚLENIU STOPNIA ZAAWANSOWANIA, MONITOROWANIU LECZENIA I KONTROLI PO LECZENIU CHORYCH NA NOWOTWORY JĄDRA Z KOMÓREK ROZRODCZYCH
Janusz J. Szymendera, Jan Leńko, Grzegorz Madej, Ludwika Sikorowa, Janina A. Kamlnska
RAK INCYDENTALNY W GRUCZOLAKU STERCZA U CHORYCH LECZONYCH PRZEZCEWKOWĄ ELEKTRORESEKCJĄ (PERS)
Andrzej Prajsner, Janusz Michalik, Adam Szkodny
PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W URETERORENOSKOPOWYM (URS) LECZENIU KAMICY MOCZOWODOWEJ
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski
EMBOLIZACJA WYBIÓRCZA GAŁĄZKI TĘTNICY NERKOWEJ, ZASTOSOWANA W CELU OPANOWANIA KRWAWIENIA PO NEFROTOMII TOTALNEJ WYKONANEJ W PRZEBIEGU LECZENIA KAMICY ODLEWOWEJ
Krzysztof Szkarłat, Arkadiusz Mikszewicz, Odon Pętlak
OCENA PRZYDATNOŚCI ULTRASONOGRAFII W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORÓW JĄDER OPARTA NA WŁASNYM MATERIALE
Andrzej Noga, Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń, Andrzej Szurkowski
WYNIKI NIEOPERACYJNEGO LECZENIA ZAAWANSOWANYCH PRZERZUTÓW DO WĘZŁÓW CHŁONNYCH NIENASIENIAKÓW JĄDRA (STADIUM T1-4 N3_4 M0)
Krzysztof Szkarłat, Kazimierz Adamkiewicz
OCENA WARTOŚCI OZNACZANIA POLIPEPTYDOWEGO ANTYGENU TKANKOWEGO (TPA) W OSOCZU U CHORYCH LECZONYCH Z POWODU RAKA STERCZA
Jan Kulpa, Antonina Marczyńska, Jan Leńko, Marek Pawlicki, Andrzej Bugajski
NERCZAK WIELOKOMOROWY TORBIELOWATY
Jerzy Niemirowicz, Stanisław Sporny
GUZ PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ
Janusz Sowier, Jacek Karon, Zbigniew Kwias
NOWOTWÓR DOLNEGO ODCINKA MOCZOWODU ROZPOZNANY I LECZONY PRZY POMOCY URETERORENOSKOPII -(URS)
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU W DUSSELDORFIE ? RFN
Grzegorz Pydziński
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - DR N. MED. ZBIGNIEW WOJNAROWSKI
Andrzej Gołajewski