PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1984/37/4

RAK STERCZA
Jan Leńko
SZPITALNE ZAKAŻENIA MOCZOWE W UROLOGII (NA PODSTAWIE WŁASNEGO MATERIAŁU)
Leonard Teneta, Halina Midro, Jerzy Zieliński
OCENA URODYNAMICZNA PRZEPŁYWU CEWKOWEGO W ZDROWEJ POPULACJI MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ
Andrzej Zbigniew Buczyński
DOPĘCHERZOWE WLEWKI Z ADRIBLASTYNY W ZAPOBIEGANIU WZNOWOM BRODAWCZAKÓW I RAKÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO (Tl) PO PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
OCENA AKTYWNOŚCI RECEPTOROWEJ LIMFOCYTÓW T W TESTACH ROZETOWYCH U CHORYCH NA RAKA I GRUCZOLAK STERCZA
Gabriel Turowski, Zygmunt Dobrowolski, Adam Kwinta
OCENA AKTYWNOŚCI METABOLICZNEJ GRANULOCYTÓW OBOJĘTNOCHŁONNYCH W TESTACH REDUKCJI NBT U CHORYCH NA GRUCZOLAK I RAKA STERCZA
Gabriel Turowski, Adam Kwinta, Zygmunt Dobrowolski
NIEKORZYSTNE UMIEJSCOWIENIE GUZÓW W DOLNYCH DROGACH MOCZOWYCH I ICH LECZENIE ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar
PORÓWNANIE METOD ? ENDOSKOPOWEJ I ULTRASONOGRAFICZNEJ ? PRZY OCENIE WIELKOŚCI GRUCZOLAKA STERCZA
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń
ROLA ULTRASONOGRAFII, TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I ARTERIOGRAFII W DIAGNOSTYCE GUZÓW NEREK
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Maciej Czaplicki, Andrzej Borówka, Maciej Niemierko, Jerzy Wąsik, Bogdan Pruszyński, Wiesław Jakubowski, Ryszard Pacho, Sylwia Malanowska, Przemysław Stafiej
GRUCZOLISTOŚĆ SRÓDMACICZNA (ENDOMETRIOSIS) JAKO PRZYCZYNA WODONERCZA
Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Leszek Jeromin
BEZMOCZ JAKO PIERWSZY OBJAW OBUSTRONNEJ, WIELOMIEJSCOWEJ KAMICY WAPNIOWEJ Z KWASICĄ KANALIKOWĄ
Wiesław Duda, Paweł Paprotny, Ewa Szczechowska, Jerzy Zieliński
DWA PRZYPADKI PRZEROSTU WZGÓRKA NASIENNEGO U MŁODYCH MĘŻCZYZN
Janusz Darewicz, Zygmunt Olszówka, Krzysztof Rogowski