PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1983/36/2

Szkice z historii medycyny

Cystoskop ma 100 lat
Adam Kwinta, Zygmunt Dobrowolski

Prace doświadczalne i kliniczne

Wpływ witaminy d3 preparatu wapnia oraz kalcytoniny na doświadczalną kamicę moczową u szczurów
Józef Traczyk, Krystyna Dąbrowska
Wpływ leków moczopędnych ? furosemidu i hydrochlorotiazydu na doświadczalną kamicę moczową u szczurów
Józef Traczyk, Krystyna Dąbrowska
Klej do tkanek w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - ocena wstępna
Wiktor Łotocki
Przezodbytnicza biopsja w rozpoznawaniu raka stercza
Janusz Dembowski, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba
Torbiele nerek a kamica moczowa
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
Problemy leczenia współistniejących uszkodzeń tylnej cewki i pęcherza moczowego w złamaniu miednicy
Jan Burka, Marian Chrobot

Spostrzeżenia kliniczne

Nerwiako-włókniako-mięsak nerki
Ferdynand Tyloch
Rozdwojenie moczowodu ze ślepo zakończonym odgałęzieniem
Andrzej Gomuła, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Narcyza Hartel-Ulkowska
Zwężenie moczowodu po operacji połączenia miedniczkowo-moczowodowego jako odczyn alergiczny na cewnik
Andrzej Borkowski, Jerzy Bogumił Milewski, Edward Rudzki, Teresa Napiórkowska
Niezwykła przyczyna uporczywego krwinkomoczu
Zbigniew Piasecki
Ginekomastia w guzach jądra (z omówieniem przypadku leydigioma)
Mieczysław Luciak, Janusz Pławner, Franciszek Zych
Mięsak stercza
Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Marek Jończyk
Mięsak jądra
Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Marek Jończyk
Przetoka nerkowo-okrężnicza jako powikłanie roponercza gruźliczego
Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Marek Jończyk, Stanisław Maj

Sprawozdania ze zjazdów

Sprawozdanie z kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego RFN w Hamburgu 20?23. 10. 1982 r.
Stanisław Wróbel

Sprawozdanie z 76 Kongresu Francuskiego Towarzystwa Urologicznego Paryż, 23?27. w. 1982 r.
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski