PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Mięsak jądra
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 1983/36/2.

autorzy

Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Marek Jończyk
Kliniczny Oddział Urologiczny Szpitala w Czerwonej Górze
Dyrektor Szpitala: dr med. O. Firko-Stępniewska
Ordynator Oddziału: dr med. A. Kowalski

streszczenie

Przedstawiono olbrzymi guz jądra u chorego w wieku 65 lat. 'Ba­daniem anatomopatologicznym stwierdzono Sarcoma fusocellulare.

Nowotwory jądra stanowią 1,5% wszystkich nowotworów narządów moczowo-płciowych u mężczyzn i występują u osób poniżej 40 roku życia, bardzo rzadko powyżej tego wieku. Nowotwory jądra to niemal wyłącznie guzy złośliwe. Mogą one występować jednakowo często w obu jądrach (1, 3). Ryzyko wystąpienia nowotworu w jądrze niezstąpionym jest 40-krotnie większe (2, 4, 5).

Najczęściej występuje nasieniak, rak zarodkowy, potworniak i na­błoniak kosmówkowy. Z układu siateczkowo-śródbłonkowego wychodzi bardzo złośliwy i bardzo rzadki mięsak siateczkowy, który częściej niż inne guzy może zajmować oba jądra.

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić przepuklinę pachwi­nową i mosznową, ostre i przewlekłe zapalenie najądrza, wodniak jądra, skręt szypuły jądra oraz bardzo rzadki kilak jądra (2).

OPIS PRZYPADKU

Chory S. B., lat 66 (nr hist. chor. 675/81) przyjęty do Oddziału z powodu guza lewego jądra. Chory podał, że od 5 lat zauważył powolne, niebolesne powiększanie się objętości worka mosznowego. Nie ogłaszał się do lekarza. Stan ogólny chorego dobry. Badaniem przedmiotowym stwierdzono olbrzymi guz moszny. Naczynia krwionośne sik6ry moszny poszerzone. Wyczuwało się znaczenie powiększanie, twarde, nierówne li niebolesne lewe jądro. Prawe jądro prawidłowej wielkości i konsystencji (ryc. 1). Powrózek nasienny bez nacieku.

Urografia, rtg klatki piersiowej oraz badania laboratoryjne, poza trzycyfrowym OB, bez zmian. Chorego operowano. Cięciem skośnym nad kanałem pachwinowym odsłonięto lewe jądro. Szypułę podwiązano na wysokości zewnętrznego' otworu pachwinowego. Szypuła niezmieniona. Usunięto jądro wraz z częścią skóry moszny. Usunięte jądro miało ciężar 2,3 kg, a na przekroju wykazywało zupełny brak struktury jądra (ryc. 2). Badanie histopatologiczne (Zakład Patomorfologii w Kiel­cach, kierownik: dr K. Mierzwa ? nr 1513l0/81): utkanie ? Sarcoma fusocellulare z rozległymi potami martwicy i wylewami krwawymi.

Przebieg pooperacyjny bez powikłań, rana zgoiła się przez rychłozrost.

Po konsultacji w Instytucie Onkologii w Krakowie zakwalifikowano chorego do chemioterapii,

piśmiennictwo

  1. Collins D. H., Pugh R. C. B.: The patology of testicular tumours. Brit. J. Urol., 1964, 36, 111
  2. Johnson D. E.: Gryptiorohiismus and testicular tuimioni-genesis. Surgery, 1068, 63, 22.
  3. Rubin P.: Caincer of the urogenital tract. Testi­cular tumar.s. Surgery, 11979, 74, 106.
  4. Twardosz K,, Wojciechowski K.: Ghoroby skojarzone z niezstąpieniem jąder. Pol. Rnzeg. Cihliir., 1963, 35, 477.
  5. Piasecki Z., Kowalski A.: Nowotwory złośliwe niezstąpionych jąder. Pol. Przeg. Chir., 1969, XII, 4a, 522.