PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Testicular sarcoma
Article published in Urologia Polska 1983/36/2.

authors

Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Marek Jończyk
Kliniczny Oddział Urologiczny Szpitala w Czerwonej Górze
Dyrektor Szpitala: dr med. O. Firko-Stępniewska
Ordynator Oddziału: dr med. A. Kowalski

summary

A giam testicular tumour was nramoved dn a patient aged 65 years. Histological exiaimLn:ati'Oin demonistoated fusocellular Sarcoma.

references

  1. Collins D. H., Pugh R. C. B.: The patology of testicular tumours. Brit. J. Urol., 1964, 36, 111
  2. Johnson D. E.: Gryptiorohiismus and testicular tuimioni-genesis. Surgery, 1068, 63, 22.
  3. Rubin P.: Caincer of the urogenital tract. Testi­cular tumar.s. Surgery, 11979, 74, 106.
  4. Twardosz K,, Wojciechowski K.: Ghoroby skojarzone z niezstąpieniem jąder. Pol. Rnzeg. Cihliir., 1963, 35, 477.
  5. Piasecki Z., Kowalski A.: Nowotwory złośliwe niezstąpionych jąder. Pol. Przeg. Chir., 1969, XII, 4a, 522.