PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1984/37/3

GRUŹLICA UROGENITALNA (POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU)
Ludwik Jerzy Mazurek
ZABURZENIA DYZURYCZNE PO WYŁUSZCZENIU GRUCZOLAKA STERCZA W OBRAZIE URETROCYSTOGRAFII INFUZYJNEJ
Jerzy Atler, Andrzej Ziemiański
W SPRAWIE WYCIĘCIA, ZESZYCIA I KONTROLNEGO ODSŁONIĘCIA NERKI Z DOSTĘPU PRZEZOTRZEWNOWEGO BEZ PERITONIZACJI ŁOŻYSKA
Lech Cerkownik, Andrzej Musierowicz, Ryszard Cieslik, Andrzej Łabędzki, Jerzy Stabiszewski, Aleksander Miłkowski
BADANIE ENDOSKOPOWE I GENITOGRAFIA U DZIECI
Czesław Szymkiewicz, Mieczysław Śmigielski, Marek Pędich
ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA WYNICOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO ODPROWADZENIEM MOCZU DO ESICY I CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONEGO ODCINKA PROSTNICY
Zbigniew Piasecki, Maciej Augustyn
5-LETNIE OBSERWACJE KLINICZNE CHORYCH NA RAKA STERCZA LECZONYCH FOSFESTROLEM I BROMOKRYPTYNĄ
Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak, Jan Bortkiewicz
WŁASNE DOŚWIADCZENIA WYPŁYWAJĄCE Z WYKONANIA 5000 PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Adam Szkodny
ANALIZA CHORYCH ZMARŁYCH PO PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI STERCZA
Adam Szkodny
OCENA AKTYWNOŚCI ROZETOWEJ LIMFOCYTÓW KRWI OBWODOWEJ CHORYCH NA RAKA NERKI
Adam Kwinta
KRYTYKA WSKAZAŃ DO UZDROWISKOWEGO LECZENIA CHORYCH UROLOGICZNYCH W KRYNICY
Jan Leńko
OCENA ZASADNOŚCI SANATORYJNEGO LECZENIA KAMICY MIEDNICZKI NERKOWEJ I MOCZOWODU W OPARCIU O ANALIZĘ ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH
Jan Leńko, Piotr Thor
ROLA PLASTYK PĘCHERZOWO-JELITOWYCH W LECZENIU NEUROGENNEJ DYSFUNKCJI PĘCHERZA
Ludwik Jerzy Mazurek, Zofia Salska, Paweł Wędzikowski, Ryszard Maranda
RANA KŁUTA NERKI I WĄTROBY DRĄŻĄCA PRZEZ PRAWĄ JAMĘ OPŁUCNOWĄ
Zofia Kasprzycka, Jan Szymanowski, Krzysztof Bielecki
POJEDYNCZY GRUCZOLAK KORY NERKI
Arkadiusz Mikszewicz
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - DR MED. WŁADYSŁAW DOBRZĘCKI
Edward Pinkas