PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Prelich

Urologia Polska 2008/61/2

Komentarz dot. pracy „Leczenie w przypadkach kamicy moczowodowej energią lasera holmowego na oddziale urologii jednego dnia”
Andrzej Prelich

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 3.1 - Wielorzędowa tomografia komputerowa (TK) z rekonstrukcją 3D odlewowej kamicy nerkowej jako pomoc w wyborze techniki zabiegu operacyjnego (doniesienie wstępne)
Kamil Burzyński, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Artur Kobielski, Marek Lipiński, Waldemar Różański

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wartość USG w krótkich, nawrotowych zwężeniach cewki moczowej przy wyborze endoskopowego zabiegu operacyjnego
Andrzej Prelich, Marek Salagierski, Leszek Jeromin
Skuteczność rozpoznania raka gruczołu krokowego na podstawie przeprowadzonych badań przesiewowych w różnych ośrodkach regionu łódzkiego
Waldemar Różański, Andrzej Prelich, Grzegorz Krzyżanowski, Marcin Dłużyński, Rafał Kliś, Marek Sosnowski

Urologia Polska 1996/49/3

20-LETNIE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU PRZETOK PĘCHERZOWO-POCHWOWYCH
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Piotr Lipiński

Urologia Polska 1994/47/1-2

Dootrzewnowe przemieszczenie moczowodów w leczeniu zwłóknienia pozaotrzewnowego (syndroma Ormond)
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
Endoskopowa tunelizacja zarośniętej tylnej ścianki cewki u mężczyzn
Andrzej Prelich, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1992/45/3

Wartość uroflowmetrii w diagnostyce zwężeń cewki moczowej
Andrzej Prelich

Urologia Polska 1991/44/3

Leczenie nawrotowych, krótkich zwężeń cewki moczowej przy użyciu siatkowatego przeszczepu naskórkowego i szynowania we wnętrznego
Andrzej Prelich

Urologia Polska 1991/44/1

ENDOSONOGRAFICZNY OBRAZ PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Kamil Burzyński, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Marek Salagierski

Urologia Polska 1990/43/4

LECZENIE NAWROTOWYCH ZWĘŻEŃ CEWKI MOCZOWEJ Z UŻYCIEM SIATKOWATEGO PRZESZCZEPU NASKÓRKOWEGO WE WŁASNEJ MODYFIKACJI
Andrzej Prelich
OCENA PORÓWNAWCZA BADAŃ USG I HISTOPATOLOGICZNYCH STERCZA U CHORYCH Z ZATRZYMANIEM MOCZU
Andrzej Prelich, Kamil Burzyński, Mariusz Blewniewski
WARTOŚĆ OBLITERACYJNA PREPARATU AETHOXYSKLEROL-KREUSSLER PODANEGO DO WNĘTRZA PRZEZSKÓRNIE OPRÓŻNIONYCH TORBIELI NEREK
Kamil Burzyński, Andrzej Prelich, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1990/43/3

OCENA PORÓWNAWCZA SKUTECZNOŚCI OBLITERACYJNEGO DZIAŁANIA WIBRAMYCYNY I ETANOLU PODANYCH DO WNĘTRZA OPRÓŻNIONYCH PRZEZSKÓRNIE TORBIELI NEREK
Kamil Burzyński, Andrzej Prelich, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1989/42/3

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU NAWROTOWYCH, KRÓTKICH ZWĘŻEŃ CEWKI MOCZOWEJ URETROTOMEM OPTYCZNYM I SPIRALĄ CEWKOWĄ WŁASNEGO POMYSŁU
Andrzej Prelich, Leszek Jeromin

Urologia Polska 1989/42/2

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W WEWNĘTRZNYM SZYNOWANIU MOCZOWODU CEWNIKIEM DOPPEL-J
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich

Urologia Polska 1988/41/3

ZASTOSOWANIE SPIRALI UROLOGICZNEJ U CHORYCH Z ZATRZYMANIEM MOCZU
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich

Urologia Polska 1987/40/4

NOWOTWÓR DOLNEGO ODCINKA MOCZOWODU ROZPOZNANY I LECZONY PRZY POMOCY URETERORENOSKOPII -(URS)
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich

Urologia Polska 1987/40/1

DWA PRZYPADKI PRZEZSKÓRNEGO USUNIĘCIA KAMIENI NERKOWYCH PRZY POMOCY ULTRASONOGRAFII
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Marek Salagierski, Michał Studniarek

Urologia Polska 1983/36/2

Torbiele nerek a kamica moczowa
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich

Urologia Polska 1983/36/1

Ocena porównawcza badań histopatologicznych i cytologicznych w rozpoznawaniu raka stercza
Karol Stąpor, Jadwiga Kużnicka, Andrzej Eichelkraut, Leszek Jeromin, Andrzej Prelich, Jerzy Wiśniewski, Jacek Sosnowski, Zbigniew Janiak

Urologia Polska 1982/35/3-4

Własne doświadczenia w leczeniu estracytem estrogeno-opornych nowotworów gruczołu krokowego
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich