PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Komentarz dot. pracy „Leczenie w przypadkach kamicy moczowodowej energią lasera holmowego na oddziale urologii jednego dnia”
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2008/61/2.

autorzy

Andrzej Prelich

Ureterorenoskopia jest zabiegiem znanym w Polsce od 1986 roku. Wprowadzenie lasera holmowego jest jedną z metod kruszenia kamieni w moczowodzie. Kruszenie złogów ultradźwiękami i odsysanie fragmentów stosowane jest nadal, a skuteczność oceniana na podstawie uwolnienia moczowodu od złogu jest większa niż z użyciem lasera. Większość autorów, a także wytyczne EAU z 2006 r. [2,4,6,7,8,910,11,12,13], ocenia skuteczność zabiegu URS w kamicy jako uwolnienie moczowodu od złogu lub jego fragmentów. Czas potrzebny do wydalenia fragmentów złogów oceniany jest na okres od 4 do 12 tygodni. Autor uważa zabieg jako skuteczny, gdy złóg został pokruszony. Wiadomo, że nie u wszystkich chorych udaje się dotrzeć instrumentem do złogu. W piśmiennictwie ocenia się dostępność złogu na 94,4-96,2% [2,14]. Autor nie podaje, w jakim odsetku chorych nie udało się dotrzeć instrumentem do złogu. Skuteczność litotrypsji za pomocą URS oceniana jest w piśmiennictwie polskim na 70,8-94,% [1,2,3], a na świecie 92,7-95% [5,6,7,8,9,10,11]. Skuteczność kruszenia laserem oceniana jest na 82,7-92,7% [6,9,13,14]. Podane liczby przedstawiają odsetek chorych, wolnych od złogu w okresie maksymalnie trzech miesięcy od zabiegu. Autor uważa, że osiągnął znakomitą skuteczność, sięgającą 100%, polegającą na rozkruszeniu złogu. Jednocześnie podaje, że u 7% chorych złóg w czasie URS przesunął się do nerki, 28% chorych nie było kontrolowanych. Sumując te dwie grupy chorych otrzymujemy 35% chorych, u których wynik zabiegu jest niepewny. Szynowanie moczowodu po zabiegach URS stosuje się sporadycznie wtedy, gdy dochodzi do uszkodzenia błony śluzowej lub ściany moczowodu, w dużym obrzęku błony śluzowej lub pozostawieniu licznych okruchów złogu, aby zapobiec zablokowaniu nerki fragmentami złogu. Inaczej wygląda to zagadnienie po użyciu energii laserowej. W wytycznych EAU autorzy uważają, że szynowanie moczowodu jest wskazane u większości chorych i to przez okres około siedmiu dni. Podobne wyniki podaje autor, jednak szynowanie u części chorych stosowane było krócej. Należy jednak wspomnieć, że po kruszeniu sondą ultradźwiękową i równoczesnym odsysaniu fragmentów złogu szynowanie moczowodu stosowane jest sporadycznie. Wprowadzenie urządzeń laserowych do kruszenia złogów moczowych jest niewątpliwie znaczącym postępem, nie należy zapominać o pewnych niedogodnościach występujących przy stosowaniu tej metody. Niemożność odessania fragmentów złogu, konieczność szynowania moczowodu po URS, dłuższy czas do uwolnienia moczowodu od złogu, przemawiają na korzyść urządzeń ultradźwiękowych z odsysaniem, natomiast możliwość skruszenia twardych złogów i użycia w giętkich ureterorenoskopach przemawiają na korzyść metody laserowej. Wybór metody winien być staranny i dostosowany indywidualnie do chorego.

piśmiennictwo

 1. Bieniec W, Pawłowski W, Myrta J, Gnacik W: Własne doświadczenia w leczeniu kamicy dolnego odcinka moczowodu za pomocą ureterorenoskopii. Urol Pol 1995, 48, 3.
 2. Jeromin L, Sosnowski M: Powikłania po ureterorenoskopii (URS) w diagnostyce i leczeniu chorób moczowodu. Urol Pol 1992, 45, 3.
 3. Gomuła A: Usuwanie złogów z moczowodu na drodze endoskopowej. Urol Pol 1989, 42, 1.
 4. Borkowski T, Sosnowski R, Bęc L, Judycki J, Borkowski A: Ocena wyników leczenia kamicy moczowodowej metodą URS po uprzednim nieskutecznym ESWL. Urol Pol 1998, 51, 2.
 5. Arrabal MM, Ocete MC, Mijan Ortiz JL et al: Methodology and limits of outpatient ureteroscopy. Arch Esp Urol 2006, 59, 3.
 6. Cheung MC, Lee F, Yip SK, Tam PC: Outpatient holmium laser lithotripsy using semirigid ureteroscope. Is the treatment outcome affected by stone load? Eur Urol 2001, 39, 6.
 7. Gurbuz ZG, Gonen M, Fazlioglu A, Akbulut H: Ureteroscopy and pneumatic lithotripsy, followed by extracorporeal shock wave lithotripsy of distal ureteral stones. Int J Urol 2002, 9, 8.
 8. Ghalayini IF, Al Ghazo MA, Khader YS: Extracorporeal shockwave lithotripsy versus ureteroscopy for distal ureteric calculi; efficacy and patient satisfaction. Int Braz J Urol 2006, 32, 6.
 9. Lam JS, Greene TD, Gupta M: Treatment of proximal ureteral calculi: holmium:YAG laser ureterolithotripsy versus extracorporeal shock wave lithotripsy. J Urol 2002, 167, 5.
 10. Krambeck AE, Murat FJ, Gettman MT et al: The evolution of ureteroscopy: a modern single-institution series. Mayo Clin Proc 2006, 81, 4.
 11. Lindqvist K, Holmberg G, Peeker R, Grenabo L: Extracorporeal shock-wave lithotripsy or ureteroscopy as primary treatment for ureteric stones: a retrospective comparing two different treatment strategies. Scand J Urol Nephrol 2006, 40, 2.
 12. Tiselius HG, Ackermann D, Alken P et al: Guidelines on urolithiasis. European Association of urology, 2006.
 13. Hejj R, Chow WM, Barues D, Debbarma M: Ureteroscopic lithotripsy with FREDDY laser technology – our clinical experience. Abstr Poster Session 61, XXII EAU Congress, Berlin, 21-24.3.2007.
 14. Chen CS, Wu CF, Shee JJ, Lin Wy: Holmium:YAG lasertripsy with semirigid ureterorenoscope for upper-ureteral stones >2 cm. J Endourol 2005, 19, 7.

adres autorów

II Klinika Urologii UM
93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62
tel. (042) 689 52 11
urologia@poczta.onet.pl