PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 3.1 - Ropień pośladka jako pierwszy objaw kamicy odlewowej nerki
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Grzegorz Piotrowicz, Rafał Jedynak, Leszek Bortnowski, Tomasz Syryło, Henryk Zieliński
Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny

streszczenie

Wprowadzenie. Powikłania ropne po kamicy moczowej nie są częste i zdarzają się zwykle u chorych na cukrzycę, nowotwory i inne choroby, przebiegające z obniżeniem odporności. Bardzo rzadko skutkiem takich powikłań jest samoistne wytworzenie przetoki nerkowo-skórnej.
Cel pracy. W pracy przedstawiono przypadek chorej, u której pierwszym objawem kamicy odlewowej nerki był ropień pośladka, a następnie przetoka nerkowo-skórna.
Materiał i metody. 76-letnia chora T. T. zgłosiła się do szpitala z powodu ropnia pośladka lewego. W znieczuleniu ogólnym nacięto ropień sięgający do kości krzyżowej. Wczesny przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Miesiąc po zabiegu chora zgłosiła się do kliniki z powodu pojawienia się wycieku z rany. Wykonano fistulografię i stwierdzono przedostanie się środka cieniującego do układu kielichowo-miedniczkowego nerki lewej oraz kamicę odlewową. Po wykonaniu urografii i scyntygrafii stwierdzono brak funkcji tej nerki i zakwalifikowano chorą do leczenia operacyjnego. Wykonano nefrektomię lewostronną - przebieg pooperacyjny bez powikłań.
Wnioski. Samoistne przetoki nerkowo-skórne są rzadkim zjawiskiem. Przetoki nie będące skutkiem schorzeń układu pokarmowego wymagają diagnostyki urologicznej.