PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Grzegorz Piotrowicz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Fotoselektywna waporyzacja stercza (PVP) laserem KTP w leczeniu chorych na łagodny rozrost stercza przyjmujących antykoagulanty
Grzegorz Piotrowicz, Henryk Zieliński
Retrospektywna analiza powikłań u chorych poddanych nefrektomii z powodu raka nerki (RCC) z uwzględnieniem okresu leczenia
Leszek Bortnowski, Rafał Jedynak, Grzegorz Piotrowicz, Henryk Zieliński

Urologia Polska 2007/60/4

Wpływ zastosowanego dostępu operacyjnego na wyniki leczenia chorych na raka nerki
Leszek Bortnowski, Henryk Zieliński, Grzegorz Piotrowicz
Zastosowanie opatrunku hemostatycznego TachoComb® w przypadkach powierzchownych obrażeń śledziony w przebiegu nefrektomii z powodu raka nerki
Henryk Zieliński, Bohdan Pawlicki, Jacek Anusik, Leszek Bortnowski, Grzegorz Piotrowicz, Marek Gałka

Urologia Polska 2007/60/2

Fotoselektywna waporyzacja w leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Henryk Zieliński, Grzegorz Piotrowicz, Leszek Bortnowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Remisja mnogich przerzutów do płuc w przebiegu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po embolizacji tętnicy nerkowej, nefrektomii i adjuwantowej immunochemioterapii
Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, Włodzimierz Chudzik, Jacek Anusik, Grzegorz Piotrowicz, Paweł Nurzyński, Magdalena Zagrodzka, Bernard Jaroń
KOD: 12.1 - Guz w kikucie moczowodu po trzynastu latach od wykonania nefrektomii. Rzadka postać endometriozy
Rafał Jedynak, Grzegorz Piotrowicz, Leszek Bortnowski, Henryk Zieliński
KOD: 3.1 - Ropień pośladka jako pierwszy objaw kamicy odlewowej nerki
Grzegorz Piotrowicz, Rafał Jedynak, Leszek Bortnowski, Tomasz Syryło, Henryk Zieliński