PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 12.1 - Guz w kikucie moczowodu po trzynastu latach od wykonania nefrektomii. Rzadka postać endometriozy
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Rafał Jedynak, Grzegorz Piotrowicz, Leszek Bortnowski, Henryk Zieliński
Klinika Urologii CSK MON, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

streszczenie

Wprowadzenie. Rak przejściowokomórkowy jest najczęstszą postacią nowotworu moczowodu; rzadszymi postaciami - raki płaskonabłonkowe i nowotwory łagodne (brodawczaki). Endometrioza występuje najczęściej w miednicy mniejszej, w 50% dotycząc jajników. Często ogniska endometriozy spotyka w więzadłach odbytniczo-macicznych, przegrodzie odbytniczo-pochwowej, esicy, jajowodach, sromie i pochwie. Choroba niekiedy umiejscawia się w moczowodzie. Obecność guza w moczowodzie i krwiomocz są objawami charakterystycznymi zarówno dla raka przejściowokomórkowego moczowodu, jak i endometriozy moczowodu.
Cel pracy. Przedstawiono przypadek chorej, u której po upływie 13 lat od nefrektomii lewostronnej z powodu wodonercza rozpoznano guz w kikucie moczowodu, będący ogniskiem endometriozy i niewymagający leczenia operacyjnego.
Materiał i metody. 49-letnia chora I. K. zgłosiła się do szpitala z powodu krwiomoczu. W wynikach badań USG i tomografii komputerowej miednicy mniejszej opisano nieprawidłowe zmiany tkankowe, obejmujące kikut moczowodu lewego. Pacjentka w roku 1992 poddana była nefrektomii lewostronnej z powodu wodonercza i afunkcji nerki lewej. W pierwszym etapie wykonano uretrocystoskopię, nie stwierdzając przyczyny krwiomoczu. Następnie wykonano ureterorenoskopię diagnostyczną, stwierdzając w świetle kikuta moczowodu lity guz, z którego pobrano materiał tkankowy do badania histopatologicznego. Histologicznie guz stanowił endometrium. Pacjentka została skonsultowana ginekologicznie. Włączono leczenie hormonalne. Uzyskano ustąpienie krwiomoczu, a w badaniu obrazowym zmniejszenie średnicy guza. Pacjentka pozostaje pod stałą kontrolą urologiczną i ginekologiczną.
Wnioski. Najczęstszą postacią histologiczną guza w moczowodzie jest rak przejściowokomórkowy. Rutynowym sposobem postępowania jest leczenie operacyjne. W bardzo rzadkich przypadkach u kobiet występuje endometrioza o lokalizacji moczowodowej. Objawy charakterystyczne dla obu chorób są podobne. W przypadku endomietriozy postępowanie może ograniczyć się do leczenia farmakologicznego.