PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Henryk Zieliński

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Fotoselektywna waporyzacja stercza (PVP) laserem KTP w leczeniu chorych na łagodny rozrost stercza przyjmujących antykoagulanty
Grzegorz Piotrowicz, Henryk Zieliński
Koncepcja krajowego systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych na raka gruczołu krokowego
Tomasz Ząbkowski, Jan Figurski, Michał Pietrzyk, Henryk Zieliński
Retrospektywna analiza powikłań u chorych poddanych nefrektomii z powodu raka nerki (RCC) z uwzględnieniem okresu leczenia
Leszek Bortnowski, Rafał Jedynak, Grzegorz Piotrowicz, Henryk Zieliński
Immunotropowy wpływ embolizacji tętnicy nerkowej u chorych na raka nerki
Tomasz Syryło, Wanda Stankiewicz, Henryk Zieliński, Marek P. Dąbrowski

Urologia Polska 2007/60/4

Wpływ zastosowanego dostępu operacyjnego na wyniki leczenia chorych na raka nerki
Leszek Bortnowski, Henryk Zieliński, Grzegorz Piotrowicz
Zastosowanie opatrunku hemostatycznego TachoComb® w przypadkach powierzchownych obrażeń śledziony w przebiegu nefrektomii z powodu raka nerki
Henryk Zieliński, Bohdan Pawlicki, Jacek Anusik, Leszek Bortnowski, Grzegorz Piotrowicz, Marek Gałka

Urologia Polska 2007/60/2

Fotoselektywna waporyzacja w leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Henryk Zieliński, Grzegorz Piotrowicz, Leszek Bortnowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Remisja mnogich przerzutów do płuc w przebiegu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po embolizacji tętnicy nerkowej, nefrektomii i adjuwantowej immunochemioterapii
Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, Włodzimierz Chudzik, Jacek Anusik, Grzegorz Piotrowicz, Paweł Nurzyński, Magdalena Zagrodzka, Bernard Jaroń
KOD: 21 - Remisja przerzutów płucnych w przebiegu rozsianego raka nerkowokomórkowego
Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, Włodzimierz Chudzik, Jakub Żołnierek, Sylwia Oborska, Paweł Nurzyński, Cezary Szczylik
KOD: 12.1 - Guz w kikucie moczowodu po trzynastu latach od wykonania nefrektomii. Rzadka postać endometriozy
Rafał Jedynak, Grzegorz Piotrowicz, Leszek Bortnowski, Henryk Zieliński
KOD: 3.1 - Ropień pośladka jako pierwszy objaw kamicy odlewowej nerki
Grzegorz Piotrowicz, Rafał Jedynak, Leszek Bortnowski, Tomasz Syryło, Henryk Zieliński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wyniki interdyscyplinarnego leczenia zawansowanych guzów nerek
Andrzej Małczyński, Henryk Zieliński, Jacek Anusik, Włodzimierz Chudzik, Sylwia Oborska, Paweł Nurzyński, Jakub Żołnierek, Cezary Szczylik
Ocena zależności wyników leczenia urazów moszny od czasu podjęcia leczenia
Włodzimierz Chudzik, Andrzej Małczyński, Jacek Anusik, Henryk Zieliński

Urologia Polska 2004/57/2a

PV-1: Programy postępowania profilaktycznego i prewencyjnego w urologii
Andrzej Modrzewski, Henryk Zieliński, Katarzyna Modrzewska

Urologia Polska 2002/55/3

Urazy moszny
Andrzej Łęcki, Henryk Zieliński

Urologia Polska 1999/52/1

WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA PSA PO RADYKALNEJ PROSTATEKTOMII
Henryk Zieliński, Andrzej Łęcki

Urologia Polska 1996/49/4

PRZERZUTY DO PŁUC U CHORYCH NA NOWOTWORY NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
Jerzy Świerż, Henryk Zieliński, Bronisław Stawarz
TRZY METACHRONICZNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W NARZĄDACH UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO, U JEDNEGO CHOREGO
Jerzy Świerż, Henryk Zieliński