PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena zależności wyników leczenia urazów moszny od czasu podjęcia leczenia
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Włodzimierz Chudzik, Andrzej Małczyński, Jacek Anusik, Henryk Zieliński