PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyniki interdyscyplinarnego leczenia zawansowanych guzów nerek
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Andrzej Małczyński, Henryk Zieliński, Jacek Anusik, Włodzimierz Chudzik, Sylwia Oborska, Paweł Nurzyński, Jakub Żołnierek, Cezary Szczylik