PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 2.2 - Przygotowanie i przeszczepienie nerki - technika operacji
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Józef Matych, Jerzy Żurek, Andrzej Święs, Paulina Sikorska-Radek, Oskar Pietraszun, Agnieszka Skrzypek, Barbara Krauze, Jacek Pietrzykowski, Konrad Pietraszun, Paweł Jałmużna
Oddział Urologii i Transplantacji Nerek Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

streszczenie

Wprowadzenie. Dializoterapia i przeszczepianie nerki są uznanymi metodami leczenia schyłkowej niewydolności nerek. Transplantacja nerki - dzięki rozwojowi chirurgii naczyniowej, immunologii i farmakologii - jest zabiegiem bezpiecznym, przywraca biorcy prawidłową hemostazę wewnątrzustrojową i zastępuje utraconą czynność endokrynną nerki. Udowodniono, że średnia przeżycia pacjentów po przeszczepieniu nerki jest dłuższa w porównaniu z chorymi dializowanymi. W Polsce dializowanych jest ponad 12 tysięcy chorych, z czego blisko 2500 oczekuje na transplantację. Średni czas oczekiwania wynosił w 2004 r. około czternastu miesięcy od chwili zgłoszenia.
Cel pracy. Przedmiotem prezentacji video jest przedstawienie sposobu przygotowania nerek oraz techniki operacyjnej transplantacji nerki.
Materiał i metody. 1. Etap przygotowania nerki do przeszczepu obejmuje: (a) usunięcie torebki tłuszczowej, (b) przygotowanie naczyń tętniczych i żylnych do zespolenia. 2. Etap wszczepienia nerki biorcy obejmuje: (a) przygotowanie dostępu do naczyń biodrowych, (b) zespolenie żył i tętnic biorcy z naczyniami przeszczepu, (c) kontrola szczelności zespoleń, (d) zespolenie moczowodu dawcy z pęcherzem biorcy, (e) ocena ukrwienia przeszczepu.
Wyniki. W latach 1996-2005 wykonano 300 transplantacji nerek. Wyniki leczenia chorych poddanych przeszczepieniu nerki w naszym ośrodku są porównywalne z wynikami uzyskanymi w innych ośrodkach w kraju.
Wnioski. Przedstawiona forma prezentacji techniki operacyjnej służy celom szkoleniowym dla adeptów urologii i propagowaniu tematyki przeszczepiania nerek w środowisku urologicznym. Filmowanie własnej techniki operacyjnej jest pomocne w jej udoskonalaniu.