PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 16.2 - Postępowanie rehabilitacyjne po operacjach plastycznych prącia
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Wojciech Lauer, Dariusz Perkowski, Marcin Markuszewski, Kazimierz Krajka
Katedra i Klinika Urologii AM w Gdańsku

streszczenie

Wprowadzenie. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania zarówno chorych, jak i oddziałów urologicznych operacjami plastycznymi prącia. Do ich najczęstszych przyczyn należą nabyte i wrodzone skrzywienia prącia. Szczególnie te ostatnie leczone u mężczyzn po 40. roku życia wymagają starannej rehabilitacji pooperacyjnej w celu uzyskania optymalnego wyniku odległego, umożliwiającego odbywanie stosunków płciowych.
Cel pracy. Zaprezentowanie własnej metody rehabilitacji po zabiegach na prąciu
Materiał i metody. Programem rehabilitacji objęto wszystkich chorych operowanych z powodu skrzywienia prącia spowodowanych chorobą Peyronie lub zmianami pourazowymi. Program obejmuje: 1. Przyjmowanie preparatu Cialis - 10 mg 3 x tygodniowo. 2. Wstrzykiwanie do ciał jamistych papaweryny 20 mg 3 x tyg. 3. Stosowanie urządzenia wyciągowego Andro-penis, 4. Wywoływanie wzwodów aparatem próżniowym. Dwa pierwsze zabiegi wykonuje się od II tygodnia po operacji, a pozostałe po III tygodniu. Chorzy są przeszkalani w warunkach szpitalnych, aby po jego opuszczeni mogli kontynuować rehabilitacje samodzielnie. Instruktaż obejmuje demonstracje filmowe i wykonywanie zabiegów pod nadzorem lekarza.
Wyniki. Wielokierunkowy program informacyjno-zabiegowy jest niezwykle przychylnie przyjmowany przez operowanych. Ostateczny odległy wynik operacji zależny jest od konsekwentnej realizacji programu przez okres 2-3 miesięcy po operacji oraz od rodzaju zabiegu, wieku i przedoperacyjnej sprawności erekcyjnej.
Wnioski. Kompleksowa rehabilitacja pooperacyjna powinna być obowiązkowym elementem chirurgicznej korekcji skrzywień prącia.