PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2008/61/1

Liszaj twardzinowy i zanikowy męskich narządów
Igor Michajłowski, Marcin Matuszewski, Jerzy Michajłowski, Michał Sobjanek, Adam Włodarkiewicz, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2006/59/3

Porównanie rodzajów znieczulenia zastosowanego podczas zabiegów termoablacji guzów nerek u chorych z dużym ryzykiem operacyjnym
Elżbieta Kołodziejczyk, Marcin Matuszewski, Kazimierz Krajka
Nerkooszczędzające leczenie w przypadku guza nerki prawej z jednoczasowym pomostowaniem aortalno-nerkowym po stronie lewej
Marcin Matuszewski, Emilia Pawłowska-Krajka, Jacek Wojciechowski, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 15.2 - Szczelny zbiornik moczowy kątniczo-wstępniczy z zastawką hydrauliczną
Kazimierz Krajka, Wojciech Lauer, Marcin Markuszewski, Emilia Pawłowska-Krajka, Marcin Matuszewski
KOD: 15.1 - Operacja Millina z wykorzystaniem najnowszych technik operacyjnych
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Dariusz Perkowski, Marcin Matuszewski
KOD: 16.2 - Postępowanie rehabilitacyjne po operacjach plastycznych prącia
Wojciech Lauer, Dariusz Perkowski, Marcin Markuszewski, Kazimierz Krajka
KOD: 15.3 - Przetoki pęcherzowo-pochwowo-jelitowe jako problem terapeutyczny - analiza chorych, leczonych w latach 1991-2005
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka
KOD: 15.3 - Analiza głównych przyczyn i ocena wyników leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych z uwzględnieniem przebytej radioterapii - w materiale własnym
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2005/58/3

Guz nerki podkowiastej
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2005/58/2

Leczenie kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu za pomocą beznapięciowej taśmy własnej modyfikacji typu ?zrób to sam?
Marcin Matuszewski, Kazimierz Krajka
Olbrzymi guz nerki typu liposarcoma
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena zaburzeń erekcji u chorych po złamaniach miednicy
Emilia Pawłowska, Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka
Porównanie bipolarnej i monopolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza
Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka
Chirurgiczne leczenie chorych z chorobą Peyronie sposobem Darewicz
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Wiesław Moszczyński, Dariusz Perkowski, Emilia Pawłowska
Leczenie chorych ze zwężeniem połączenia moczowodowo-jelitowego w pęcherzu odbytniczym
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Wojciech Łukiański, Marcin Matuszewski, Wojciech Lauer
Leczenie mężczyzn z nietrzymaniem moczu za pomocą zabiegu typu "sling" - doniesienie wstępne
Marcin Matuszewski, Hubert John, Kazimierz Krajka
Charakterystyka guzów jądra u pacjentów leczonych w latach 1995-2004
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka
Kliniczna ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego wykonanego sposobem Abol-Enein
Artur Ruciński, Wojciech Lauer, Dariusz Kwiatkowski, Kazimierz Krajka
Operacje nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wyłonienia sztucznego odbytu jako metoda leczenia chorych z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi w miednicy małej oraz z uszkodzeniami popromiennymi
Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2005/58/1

Przypadek łagodnego guza prącia typu neurilemmoma
Marcin Matuszewski, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2004/57/2a

PIX-7: Wpływ „szwów Walsha” na trzymanie moczu po radykalnej prostatektomii z powodu raka gruczołu krokowego
Dariusz Perkowski, Kazimierz Krajka, Marcin Matuszewski
API-6: Porównawcza ocena bipolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza i monopolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza. Doniesienie wstępne
Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka
PV-3: Częstość wykrywania przerzutów raka jasnokomórkowego nerki do płuc i CUN u chorych z nowo rozpoznanym guzem o średnicy przekraczającej 5 cm
Teresa Jakubczak, Kazimierz Krajka
RIII-4: Długoterminowa obserwacja chorych po przebytej nefrektomii wykonanej z powodu nowotworu, leczonych następnie przewlekle dializoterapią
Teresa Jakubczak, Kazimierz Krajka
RV-6: Ocena wyników leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych i pęcherzowo-pochwowo-jelitowych ze szczególnym uwzględnieniem przebytej radioterapii
Teresa Jakubczak, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 1999/52/2

DOCEWKOWE WLEWKI MITOMYCYNY C U CHOREGO Z ZASTĘPCZYM PĘCHERZEM ESICZYM
Kazimierz Krajka, Wojciech Lauer, Maciej Markuszewski, Stanisław Janicki
ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY ALCINIEGO Z ROTUNDOVAGINOSUSPENSJĄ ? DONIESIENIE WŁASNE
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Wojciech Lauer, Witold Łukiański

Urologia Polska 1998/51/4

SPRAWOZDANIE Z I MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW Z CHIRURGII UROLOGICZNEJ, MEDIOLAN, CZERWIEC 1998 ROKU
Kazimierz Krajka

Urologia Polska 1997/50/4

KOMENTARZ DO PRACY PT.: WYNIKI LECZENIA RAKA PRĄCIA W MATERIALE INSTYTUTU ONKOLOGII W WARSZAWIE
Kazimierz Krajka

Urologia Polska 1996/49/3

SPRAWOZDANIE Z I ZJAZDU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA DO BADAŃ NAD IMPOTENCJĄ PORTO CARRAS, HALKIDIKI (GRECJA), 13-16. 09. 1995 r.
Janusz Darewicz, Andrzej Sikorski, Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz

Urologia Polska 1994/47/4

Pęcherz odbytniczy typu Mainz II — Miller — Hautman
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski, Dariusz Perkowski
Prąciowa lokalizacja choroby Mondor\'a
Kazimierz Krajka, Marcin Matuszewski

Urologia Polska 1993/46/1

Jednoetapowa metoda leczenia chirurgicznego transseksualistów typu mężczyzna/kobie
Kazimierz Krajka, Janusz Emerich, Arkadiusz Mikszewicz

Urologia Polska 1992/45/4

Naciek okołowyrostkowy w przebiegu rakowiaka wyrostka robaczkowego naśladujący guz pęcherza moczowego
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski

Urologia Polska 1991/44/3

Sprawozdanie z II Światowego Ty godnia Dokształcania Zawodowego w chirurgii, onkologii i specjalnoś ciach zabiegowych Uniwersytetu Mediolańskiego. Mediolan 15—20.07.1990.
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz

Urologia Polska 1991/44/2

Sprawozdanie z pobytu szkoleniowego w Klinice Urologii. Uniwersytetu w Rennes (Francja)
Kazimierz Krajka

Urologia Polska 1990/43/2

SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM ?NEW TRENDS IN UROLOGY", NIJMEGEN (HOLANDIA), 13?16. 09. 1989
Kazimierz Krajka