PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PV-3: Częstość wykrywania przerzutów raka jasnokomórkowego nerki do płuc i CUN u chorych z nowo rozpoznanym guzem o średnicy przekraczającej 5 cm
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Teresa Jakubczak, Kazimierz Krajka