PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Teresa Jakubczak

Urologia Polska 2004/57/2a

PV-3: Częstość wykrywania przerzutów raka jasnokomórkowego nerki do płuc i CUN u chorych z nowo rozpoznanym guzem o średnicy przekraczającej 5 cm
Teresa Jakubczak, Kazimierz Krajka
RIII-4: Długoterminowa obserwacja chorych po przebytej nefrektomii wykonanej z powodu nowotworu, leczonych następnie przewlekle dializoterapią
Teresa Jakubczak, Kazimierz Krajka
RV-6: Ocena wyników leczenia przetok pęcherzowo-pochwowych i pęcherzowo-pochwowo-jelitowych ze szczególnym uwzględnieniem przebytej radioterapii
Teresa Jakubczak, Kazimierz Krajka