PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Kliniczna ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego wykonanego sposobem Abol-Enein
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Artur Ruciński, Wojciech Lauer, Dariusz Kwiatkowski, Kazimierz Krajka