PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dariusz Kwiatkowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Kliniczna ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego wykonanego sposobem Abol-Enein
Artur Ruciński, Wojciech Lauer, Dariusz Kwiatkowski, Kazimierz Krajka