PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Lauer

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 15.2 - Szczelny zbiornik moczowy kątniczo-wstępniczy z zastawką hydrauliczną
Kazimierz Krajka, Wojciech Lauer, Marcin Markuszewski, Emilia Pawłowska-Krajka, Marcin Matuszewski
KOD: 16.2 - Postępowanie rehabilitacyjne po operacjach plastycznych prącia
Wojciech Lauer, Dariusz Perkowski, Marcin Markuszewski, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Leczenie chorych ze zwężeniem połączenia moczowodowo-jelitowego w pęcherzu odbytniczym
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Wojciech Łukiański, Marcin Matuszewski, Wojciech Lauer
Kliniczna ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego wykonanego sposobem Abol-Enein
Artur Ruciński, Wojciech Lauer, Dariusz Kwiatkowski, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 1999/52/2

DOCEWKOWE WLEWKI MITOMYCYNY C U CHOREGO Z ZASTĘPCZYM PĘCHERZEM ESICZYM
Kazimierz Krajka, Wojciech Lauer, Maciej Markuszewski, Stanisław Janicki
ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY ALCINIEGO Z ROTUNDOVAGINOSUSPENSJĄ ? DONIESIENIE WŁASNE
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Wojciech Lauer, Witold Łukiański