PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 15.2 - Szczelny zbiornik moczowy kątniczo-wstępniczy z zastawką hydrauliczną
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Kazimierz Krajka, Wojciech Lauer, Marcin Markuszewski, Emilia Pawłowska-Krajka, Marcin Matuszewski
Katedra i Klinika Urologii AM w Gdańsku

streszczenie

Wprowadzenie. Istnieje duża grupa chorych po usunięciu pęcherza moczowego, którzy z różnych przyczyn nie kwalifikują się do wytworzenia zastępczego pęcherza moczowego. Szczelny zbiornik moczowy, niewymagający ciągłego noszenia woreczków urostomijnaych oraz wolny od zagrożeń towarzyszących pęcherzom odbytniczym, jest niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem dla części chorych.
Cel pracy. Przedstawienie metody.
Materiał i metody. Z każdym chorym przed planowanym całkowitym usunięciem pęcherza moczowego operator przeprowadza rozmowę na temat możliwych do zastosowania sposobów ponadpęcherzowego odprowadzenia moczu. Uwzględniając stanowisko chorego decyzja o ostatecznym wyborze rozwiązania zostaje podjęta w czasie operacji w zależności od warunków anatomicznych i stopnia zaawansowania choroby zasadniczej. Na filmie przedstawiono sposób wykonania szczelnego zbiornika moczowego z kątniczo-wstępniczego odcinka okrężnicy z przecięciem wszystkich taśm w odstępach 2,5-3 cm. Po detubularyzacji moczowody wszczepione zostają podśluzówkowo na długości 4 cm. Przetokę skórną wykonywano wykorzystując końcowy odcinek jelita biodrowego uformowany w zastawkę hydrauliczną metodą Guzmana. Jej bliższy odcinek wszyto w pępek. Sondy moczowodowe wyprowadzano przez linię szwów, w zbiorniku pozostawiano cewnik Foleya 14 Ch.
Wyniki. Czas trwania operacji jest dłuższy od wykonywanej w podobnych warunkach operacji Brickera o około godzinę. Przebieg pooperacyjny i czas pobytu chorego na oddziale nie różni się od innych operacji ponadpęcherzowego odprowadzenia moczu. Pojemność uzyskiwanych zbiorników waha się od 250 do 400 ml, a wytworzona jelicie biodrowym zastawka hydrauliczna zapewnia pełną kontynencję i łatwe samocewnikowanie chorych.
Wnioski. Szczelny zbiornik moczowy w modyfikacji własnej, wykorzystujący elementy koncepcji Galluciego (zbiornik okrężniczy z tenimiotomią) i Guzmana (zastawka hydrauliczna), jest atrakcyjną metodą ponadpęcherzowego odprowadzenia moczu.