PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leczenie mężczyzn z nietrzymaniem moczu za pomocą zabiegu typu "sling" - doniesienie wstępne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Marcin Matuszewski, Hubert John, Kazimierz Krajka