PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Hubert John

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Leczenie mężczyzn z nietrzymaniem moczu za pomocą zabiegu typu "sling" - doniesienie wstępne
Marcin Matuszewski, Hubert John, Kazimierz Krajka