PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Chirurgiczne leczenie chorych z chorob± Peyronie sposobem Darewicz
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Wiesław Moszczyński, Dariusz Perkowski, Emilia Pawłowska