PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Dariusz Perkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 15.1 - Operacja Millina z wykorzystaniem najnowszych technik operacyjnych
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Dariusz Perkowski, Marcin Matuszewski
KOD: 16.2 - Postępowanie rehabilitacyjne po operacjach plastycznych prącia
Wojciech Lauer, Dariusz Perkowski, Marcin Markuszewski, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Chirurgiczne leczenie chorych z chorobą Peyronie sposobem Darewicz
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Wiesław Moszczyński, Dariusz Perkowski, Emilia Pawłowska

Urologia Polska 2004/57/2a

PIX-7: Wpływ „szwów Walsha” na trzymanie moczu po radykalnej prostatektomii z powodu raka gruczołu krokowego
Dariusz Perkowski, Kazimierz Krajka, Marcin Matuszewski

Urologia Polska 1994/47/4

Pęcherz odbytniczy typu Mainz II — Miller — Hautman
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski, Dariusz Perkowski