PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 15.1 - Operacja Millina z wykorzystaniem najnowszych technik operacyjnych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Dariusz Perkowski, Marcin Matuszewski
Katedra i Klinika Urologii AM w Gdańsku

streszczenie

Wprowadzenie. Mimo znacznego postępu w zakresie małoinwazyjnego operacyjnego leczenia łagodnego rozrostu stercza w przypadku, gdy jego rozmiary przekraczają 100 cm3, należy rozważyć celowość operacji ,,otwartej". Wprowadzenie do codziennej praktyki urologicznej najnowszych technik operacyjnych pozwala usprawnić przeprowadzenie zaproponowanej przez Terence Millina w 1947 roku adenomektomii pozałonowej.
Cel pracy. Przedstawienie szczegółów technicznych operacji.
Materiał i metody. Na filmie zademonstrowano przebieg pozałonowej przeztorebkowej ,,adenomektomii" z użyciem dwu rodzajów końcówek aparatu Ligasure, noża harmonicznego i koagulacji w opcji ,,spray". Omówiono wskazania do użycia ich w odpowiednich fazach operacji. Oceniono czas trwania, utratę krwi oraz doszczętność zabiegu.
Wyniki. Adenomektomia sposobem Millina z użyciem zaawansowanej technologii jest trwającą około jednej godziny operacją z doskonałą śródoperacyjną oceną radykalności i skuteczności hemostazy. Umożliwia również skrócenie czasu pooperacyjnej hospitalizacji do czterech dni.
Wnioski. U chorych starszych, obciążonych współistniejacymi schorzeniami internistycznymi, o rozmiarach stercza przekraczajacymi 100 ml, przy istniejacych wskazaniach do leczenia operacyjnego godnym polecenia jest operacja ,,otwarta". W doświadczeniu autorów najlepsze wyniki uzyskuje się wykonując operację Millina z zastosowaniem aparatów w rodzaju Ligasure, nóż harmoniczny oraz nowoczesnych opcji koagulacji powierzchownej.