PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wiesław Moszczyński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Chirurgiczne leczenie chorych z chorobą Peyronie sposobem Darewicz
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Wiesław Moszczyński, Dariusz Perkowski, Emilia Pawłowska

Urologia Polska 1996/49/3

RAK SIECI JĄDRA
Marcin Matuszewski, Wiesław Moszczyński, Maciej Kamiński