PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Emilia Pawłowska

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena zaburzeń erekcji u chorych po złamaniach miednicy
Emilia Pawłowska, Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka
Chirurgiczne leczenie chorych z chorobą Peyronie sposobem Darewicz
Kazimierz Krajka, Marcin Markuszewski, Marcin Matuszewski, Wiesław Moszczyński, Dariusz Perkowski, Emilia Pawłowska