PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena zaburzeń erekcji u chorych po złamaniach miednicy
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Emilia Pawłowska, Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka