PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marek Draczyński

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena zaburzeń erekcji u chorych po złamaniach miednicy
Emilia Pawłowska, Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka
Porównanie bipolarnej i monopolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza
Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka

Urologia Polska 2004/57/2a

API-6: Porównawcza ocena bipolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza i monopolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza. Doniesienie wstępne
Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka