PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

API-6: Porównawcza ocena bipolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza i monopolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza. Doniesienie wstępne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka