PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Porównanie bipolarnej i monopolarnej przezcewkowej elektroresekcji stercza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Marek Draczyński, Witold Łukiański, Kazimierz Krajka