PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Charakterystyka guzów jądra u pacjentów leczonych w latach 1995-2004
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Teresa Gawlik-Jakubczak, Kazimierz Krajka