PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 15.2 - Laparoskopowe leczenie w przypadku przetok pęcherzowo-pochwowych
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Piotr Jarecki, Krzysztof Szkarłat
Oddział Urologii Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

streszczenie

Wprowadzenie. Przetoki pęcherzowo-pochwowe (PPP) są jednym z bardziej uciążliwych i stresujących dla chorych powikłań po zabiegach ginekologiczno-położniczych. W krajach rozwiniętych najczęstszą przyczyną powstawania PPP są niezauważone uszkodzenia pęcherza moczowego, powstałe podczas zabiegów ginekologicznych. Większość przetok może być zaopatrzonych z dostępu przezpochwowego. Przetoki rozległe oraz powikłane (popromienne, nawrotowe) mogą wymagać naprawy z dostępu przezbrzusznego. Skuteczność leczenia PPP, niezależnie od zastosowanego dostępu, jest porównywalna.
Cel pracy. Celem pracy jest przestawienie laparoskopowej operacji PPP jako alternatywy laparotomii.
Materiał i metody. W pracy omówiono przypadek chorej z rozpoznaną PPP po operacji usunięcia macicy, leczonej z wykorzystaniem techniki laparoskopowej.
Wyniki. Czas operacji wynosił 210 minut, utrata krwi 100 ml. Pacjentka została uruchomiona i żywiona w pierwszej dobie po operacji. Cewnik z pęcherza usunięto w czwartej dobie. Chora opuściła szpital po sześciu dniach od zabiegu. Przetokę nadłonową utrzymano do czternastej doby po zabiegu. W obserwacji sześciomiesięcznej nie obserwowano nawrotu przetoki.
Wnioski. Laparoskopia jest alternatywą laparotomii w leczeniu wielu schorzeń urologicznych. Opisane do chwili obecnej sposoby laparoskopowego leczenia PPP oraz jego wyniki zachęcają do dalszej pracy nad tym tematem. Sposób ten może być stosowany w ośrodkach doświadczonych, wykonujących pełen wachlarz operacji laparoskopowych.