PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Jarecki

Urologia Polska 2007/60/3

Guz cieśni nerki podkowiastej
Piotr Adamkiewicz, Krzysztof Szkarłat, Piotr Jarecki, Tomasz Wandzilak

Urologia Polska 2006/59/3

Przypadek kobiety chorej na przetokę pęcherzowo-pochwową, leczonej laparoskopowo
Piotr Jarecki, Krzysztof Szkarłat, Karol Sasim

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 15.2 - Laparoskopowe leczenie w przypadku przetok pęcherzowo-pochwowych
Piotr Jarecki, Krzysztof Szkarłat