PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 17 - Możliwość odtworzenia napletka podczas operacji spodziectwa
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Marek Orkiszewski, Joanna Madej, Tomasz Kilian
Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

streszczenie

Wprowadzenie. Odtworzenie napletka może stanowić część operacji spodziectwa lub być oddzielnym zabiegiem. Przeprowadza się go przede wszystkim z przyczyn kulturowych. Zachowany napletek może służyć jako źródło skóry w reperacjach spodziectwa, u pacjentów oparzonych lub w innych zabiegach w chirurgii plastycznej.
Cel pracy. Ocena możliwości odtworzenia napletka u pacjentów ze spodziectwem operowanych pierwotnie.
Materiał i metody. Oceniono dziewięćdziesięciu dwu pacjentów operowanych kolejno z powodu spodziectwa w wieku od 10 miesięcy do 15,5 roku. Rodzicom wszystkich pacjentów zaoferowano odtworzenie napletka, chociaż domyślnie rozumieli oni, że stanowi ono część zasadniczej operacji. Oceniono czynniki ograniczające odtworzenie napletka, jak: zagięcie, rodzaj spodziectwa i rodzaj operacji. U 28,3% pacjentów występowało spodziectwo dalsze, u 53,2% środkowe i u 18,5% spodziectwo bliższe. Zagięcie prącia dotyczyło 26,1% leczonych osób, ale zagięcie wymagające operacji wyprostowującej typu Nesbita miało miejsce u jednego pacjenta ze środkowym i siedmiu z bliższym spodziectwem. Operacje onlay-island lub Koyonagi-Nonomura wykonano wyłącznie w spodziectwie bliższym (97 pacjentów) zaś Duplay lub Mathieu u większości - 78,2%. Podłużne przecięcie płytki cewkowej dotyczyło 27 osób (29,3%).
Wyniki. Udało się odtworzyć napletek u 71,7% osób: 80,8% w spodziectwie dalszym, 83,7% środkowym i 17,6% w spodziectwie bliższym. U osób z zagięciem prącia odtworzono napletek u ośmiu z dwudziestu czterech pacjentów (33,3%), lecz u żadnej z osób, która przeszła operację Nesbita. U 76% osób, operowanych sposobem Mathieu, Duplay, podłużnym cięciu płytki odtworzono napletek, lecz nigdy, gdy zużyto go dla odtworzenia samej cewki
Wnioski. Odtworzenie napletka jest możliwe u większości pacjentów operowanych pierwotnie z powodu spodziectwa. Główne ograniczenia, to spodziectwo prąciowe bliższe, znaczne zagięcie prącia i zastosowana technika operacyjna.