PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomasz Kilian

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Możliwość odtworzenia napletka podczas operacji spodziectwa
Marek Orkiszewski, Joanna Madej, Tomasz Kilian