PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 14 - Porównawcza ocena wpływu laparoskopowej operacji żylaków powrózka nasiennego na poprawę płodności u 367 palących i niepalących mężczyzn
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Zbigniew Kaletka
Katedra i Klinika Urologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

streszczenie

Wprowadzenie. Od kilku lat istnieje coraz większe zainteresowanie wpływem nikotyny na potencjalną płodność mężczyzn oraz skuteczności leczenia niepłodności męskiej.
Materiał i metody. W latach 1995-2004 wykonano przezotrzewnową laparoskopową korektę żylaków powrózka nasiennego (ż. p. n.) u 367 mężczyzn z jednostronnymi ż. p. n.: u 253 (68,9%) niepalących (gr. I) u 114 (31,1%) palących (gr. II). Porównano skuteczność operacji w grupach: I i II oraz w dwóch grupach wiekowych: gr. A 18 - 30 lat - 216 (58,9%) mężczyzn; gr. B - 31-40 lat - 151 (41,1%) mężczyzn. Diagnostykę przed i po operacji oparto o badania andrologiczne, sonograficzne (kolor Doppler) oraz seminologiczne.
Wyniki. Przed operacją laparoskopową w obu grupach średnia liczba plemników (x 106 /ml) przed operacją była porównywalna: gr. I - 19,67 ?9,26 i gr. II - 18,91 ?11,26 (p>0,52), Po operacji w dziewiątym miesiącu wynosiła odpowiednio: gr. I - 38,82 ?11,52 i gr. II - 27,62 ?11,20 (p<0,001). Średni odsetek plemników (%) w ruchu postępowym wynosił odpowiednio: gr. I - 18,94 ?10,26 i gr. II - 20,64 ?8,09 (p>0,82). Po operacji był w gr. I - 40,83 ?14,62, w gr. II - 26,82 ?9,61 (p<0,007). Średni odsetek plemników o budowie prawidłowej (%) był odpowiednio: gr. I - 22,10 ?9,56 i gr. II - 22,10 ?9. (p>0,66). Po operacji wynosił w gr. I - 55,12 ?24,52 i w gr. II 42,12 ?16,23 (p<0,001). Odsetek ciąż wynosił: gr. I - 30,8% (78 par), gr. II - 16,7% (19 par) (p<0,001). W grupach wiekowych przedoperacją średnia liczba plemników była porównywalna: gr. A - 20, 21,62 ?9.14, gr. B - 18,62 +9,14 (p>0,32). Po operacji: gr. A - 41,12 ?20,34 i gr. B - 32.74 ?7,16 (p<0,001). Średni odsetek plemników (%) w ruchu postępowym wynosił gr. A - 21,91 ?11,86 i gr. B -19,64 ?16,26 (p>0,52). Po operacji odpowiednio: gr. A - 43,51 ?12,21 i gr. B - 28,12 +16,11 (p<0,005). Średni odsetek plemników o obudowie prawidłowej (%) był: gr. A -22,89 ?6,91, gr. B - 20,92 ?8,78 (p>0,48). Po operacji odpowiednio: gr. A - 55,78 ?21,32, gr. B - 49,16 ?12,62 (p<0,007). Odsetek ciąż wynosił odpowiednio: gr. A - 32,4% (70 par), gr. B - 17,9% (27 par) (p<0,005).
Wnioski. Laparoskopowa korekta ż. p. n. u niepalących i niepłodnych mężczyzn pozwala uzyskać znamiennie większa poprawę liczbę plemników, odsetek plemników w ruchu postępowym i o budowie prawidłowej oraz dwukrotnie większy odsetek ciąż wśród niepłodnych małżeństw w porównaniu do niepłodnych, palących mężczyzn. Operacja laparoskopowa ż. p. n., niezależnie od palenia tytoniu przez pacjenta, pozwala uzyskać znamiennie wyższą poprawę wartości nasienia oraz odsetek ciąż w grupie małżeństw, w których mężczyźni nie przekroczyli 30. roku życia.