PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

KOD: 4 - Śródpęcherzowa eksplozja podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego. Opis przypadku
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2006/59/Suplement 1.

autorzy

Janusz Ławiński, Hubert Kuźniar, Jacek Tereszkiewicz
Oddział Urologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie

streszczenie

Wstęp. Eksplozja śródpęcherzowa jest rzadko opisywanym powikłaniem przezcewkowych zabiegów endourologicznych. Podczas zabiegów elektrochirurgicznych dochodzi do elektrolizy wody wewnątrzkomórkowej i wydzielania gazów o dużej zawartości wodoru. Wykonując irygację pęcherza w celu odpłukania tkanek po e-resekji powstaje wybuchowa mieszanina wodoru i tlenu zawartego w powietrzu, gromadząca się pod przednią ścianą pęcherza. Zapłon następuje podczas przeskoku iskry elektrycznej pomiędzy elektrodą resektoskopu a ścianą pęcherza.
Materiał. Prezentujemy przypadek śródpęcherzowej eksplozji podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego z wielomiejscowym pęknięciem ściany pęcherza moczowego, w którym wdrożono postępowanie zachowawcze.
Wyniki. Czas hospitalizacji pacjenta po opisywanym urazie pęcherza moczowego wyniósł 33 dni. W ocenie kontrolnej po 2 miesiącach Q max wynosiło 17ml/s, przy całkowitej wydolności mechanizmu zwieraczowego pęcherza moczowego.
Wnioski. Wdrożone postępowanie zachowawcze w prezentowanym przypadku skutkowało przedłużonym okresem hospitalizacji. Zmniejszenie ryzyka eksplozji śródpęcherzowej podczas zabiegów endoskopowych możliwe jest przez usuwanie gazu nagromadzonego w pęcherzu podczas zabiegu i używanie średnich nastawień mocy elektrokoagulacji