PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Hubert Kuźniar

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 4 - Śródpęcherzowa eksplozja podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego. Opis przypadku
Janusz Ławiński, Hubert Kuźniar, Jacek Tereszkiewicz