PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Tereszkiewicz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz
Technika wytwarzania zastępczego „ekonomicznego” pęcherza jelitowego po cystektomii radykalnej
Tadeusz Fedus, Janusz Ławiński, Krystyna Pikor, Szczepan Pabiś, Jacek Tereszkiewicz

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 4 - Śródpęcherzowa eksplozja podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego. Opis przypadku
Janusz Ławiński, Hubert Kuźniar, Jacek Tereszkiewicz
KOD: 9.2 - Ocena przydatności urografii, KT w rozpoznawaniu, określeniu stopnia zaawansowania i postępowaniu chirurgicznym TCC górnego układu moczowego
Tadeusz Fedus, Sławomir Szczygieł, Jacek Tereszkiewicz

Urologia Polska 2002/55/3

Analiza budowy krystalicznej kamieni moczowych metodą spektroskopii w podczerwieni
Paweł Porzycki, Jacek Tereszkiewicz

Urologia Polska 1995/48/2

WYNIKI LECZENIA TORBIELI NEREK METODĄ NAKŁUCIA PRZEZSKÓRNEGO
Tadeusz Spruch, Andrzej Jezierski, Jacek Niezabitowski, Elżbieta Jezierska, Jacek Tereszkiewicz