PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Odległe wyniki leczenia dzieci z dysplazją wielotorbielowatą
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Maciej Szczębara, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski