PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Marcin Życzkowski

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Laparoskopia w przypadkach nienowotworowych schorzeń układu moczowo-płciowego
Andrzej Szedel, Marcin Życzkowski, Andrzej Potyka, Magda Duda, Maciej Kupajski, Wiesław Duda, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Wpływ wielkości guza na odległe wyniki operacji organooszczędzających (NSS) i progresję u chorych z nowotworem nerki pT1
Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski, Marcin Życzkowski, Maciej Szczębara, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz
Późne następstwa i powikłania operacji przeciwodpływowych u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym na podstawie 900 przypadków
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Ocena przydatności laparoskopowej ureterokutaneostomii u chorych z zaawansowanymi guzami nowotworowymi, zlokalizowanymi w miednicy małej
Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski
Ocena wybranych markerów funkcji jedynej nerki po usunięciu nerki hipo- lub afunkcyjnej w materiale własnym
Marcin Życzkowski, Lidia Hyla-Klekot, Grażyna Kucharska, Andrzej Paradysz
Kolposuspensja z użyciem taśmy polipropylenowej u pacjentek z ortotopowym pęcherzem jelitowym – wyniki czynnościowe
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Maciej Szczębara, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2006/59/4

Samoistne pęknięcie guza nowotworowego nerki
Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Ureteroskopowa litotrypsja w przypadku kamicy górnych dróg moczowych u dzieci
Marcin Życzkowski, Maciej Szczębara, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2005/58/3

Neurosarcoma pęczka nerwowo-naczyniowego stercza
Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Adam Ziółkowski, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski
Olbrzymi okołomoczowodowy uchyłek pęcherza moczowego u dziecka
Maciej Szczębara, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2005/58/2

Porównanie wyników operacji organooszczędzających nerkę (NSS) z marginesem chirurgicznym szerokości do 3 mm i powyżej 5 mm u chorych na raka nerki
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Marcin Życzkowski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wpływ ostrzyknięć ujść moczowodowych krwią własną na liczbę operacji przeciwodpływowych
Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Odległe wyniki leczenia dzieci z dysplazją wielotorbielowatą
Maciej Szczębara, Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
Kliniczne i prognostyczne znaczenie różnic morfologicznych w budowie nowotworów nerek u chorych poddanych operacjom organooszczędzającym (NSS)
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Tomasz Pawlikowski, Marcin Życzkowski
Porównanie wyników nefrektomii z NSS uchorych na raka nerki o średnicy 4-7 cm (T1b)
Ryszard Zbroński, Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Marcin Życzkowski

Urologia Polska 2004/57/4

Ocena jakości życia młodych mężczyzn po wielokrotnych operacjach z powodu spodziectwa w dzieciństwie
Andrzej Paradysz, Marcin Życzkowski, Andrzej Kupilas, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2004/57/3

Jelitowa rekonstrukcja pęcherza moczowego i moczowodu u dwuletniego dziecka z meningomyelocoele
Andrzej Paradysz, Andrzej Kupilas, Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski

Urologia Polska 2004/57/2a

RIII-2: Wyniki NSS w zależności od wielkości i położenia guza nerki oraz jego budowy histologicznej
Marcin Życzkowski, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka, Zofia Krauze-Balwińska
RVI-2: Ocena jakości życia młodych mężczyzn po wielokrotnych operacjach z powodu spodziectwa w dzieciństwie
Marcin Życzkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski