PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jan Szymanowski

Urologia Polska 2001/54/2

Odpowiedź na polemikę dr. hab. n. med. Jacka Ogrodnika dotyczącą pracy „Tomografia komputerowa u pacjentów z podejrzeniem kamicy moczowodowej
A. Cieszanowski, Katarzyna Zaniewicz, Barbara Rożniatowska-Sadkowska, Tomasz Nadolski, Jan Skarbek-Kiełczewski, Jan Szymanowski

Urologia Polska 2000/53/3

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA U PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM KAMICY MOCZOWODOWEJ
Andrzej Cieszanowski, Katarzyna Zaniewicz, Barbara Rożniatowska-Sadkowska, Tomasz Nadolski, Jan Skarbek-Kiełczewski, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1998/51/3

LIMFADENEKTOMIA W RAKU STERCZA
Grzegorz Herlinger, Jacek Rykowski, Magdalena Czubak, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1998/51/2

USZKODZENIA ODBYTNICY W CZASIE PROSTATEKTOMII RADYKALNEJ
Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1997/50/4

ZMODYFIKOWANY ESICZO-ODBYTNICZY ZBIORNIK MOCZOWY MOGUNCJA II
Magdalena Czubak, Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1997/50/1

SZCZELNY ZMODYFIKOWANY KRĘTNICZO-KĄTNICZY ZBIORNIK MOCZOWY INDIANA POUCH PONAD 7 LAT OBSERWACJI
Grzegorz Herlinger, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1996/49/4

WŁASNE DOŚWIADCZENIE W CHIRURGII NADPRZEPONOWYCH CZOPÓW NOWOTWOROWYCH W UKŁADZIE ŻYLNYM U CHORYCH NA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Magdalena Czubak, Grzegorz Herlinger

Urologia Polska 1995/48/2

METODA BOLLACKA I JACQMIN W USUNIĘCIU CZOPU NOWOTWOROWEGO SIĘGAJĄCEGO PRZEDSIONKA SERCA U CHOREJ NA RAKA NERKI
Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski, Edward Wirzman, Jacek Guzewicz

Urologia Polska 1995/48/1

WŁASNE DOŚWIADCZENIE W CHIRURGII CZOPÓW NOWOTWOROWYCH UKŁADU ŻYLNEGO U CHORYCH NA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Magdalena Czubak, Ewa Koźmińska, Grzegorz Herlinger

Urologia Polska 1994/47/1-2

Bezpośrednie nietunelizowane zespolenie moczowodowo-jelitowe sposobem Michalowskiego u chorych z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski
Rozpoznawanie czopów nowotworowych w układzie żylnym u chorych na raka nerki
Ewa Koźmińska, Barbara Rożniatowska-Sadkowska, Krzysztof Lerch, Jan Szymanowski, Stanisław Miernowski
Heamangiopericytoma malignum \"renis
Grzegorz Herlinger, Ewa Koźmińska, Edward Wirzman, Tamara Czwalińska, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1992/45/4

Przedoperacyjna chemioterapia systemowa CMV (cisplatyna, metotreksat, winblastyna) w naciekającym raku pęcherza moczoweg
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 1992/45/3

Trzymanie moczu po prostatektomii radykalnej — obserwacja 19 chorych
Andrzej Stokłosa, Andrzej Malczyński, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1992/45/1

Spostrzeżenia dotyczące wykonywania prostatektomii radykalne], ze szczególnym uwzględnieniem chorych w stadium
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 1991/44/2

Porównanie skuteczności systemowej terapii cyklofosfamidem BCG sec Berna, stosowanej dopęcherzowo w zapobieganiu nawrotom pierwotnych powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Andrzej Stokłosa, Jan Antczak, Andrzej W. Malewski, Jacek Rykowski, Ewa Koźmińska, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1991/44/1

Szczelny, krętniczo-kątniczy pęcherz moczowy „Indiana Pouch\'\', własne doświadczenia w leczeniu 8 chorych
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 1990/43/4

PROSTATEKTOMIA RADYKALNA U CHORYCH NA RAKA STERCZA (doniesienie wstępne)
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Andrzej Stokłosa

Urologia Polska 1990/43/2

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W VII. KONGRESIE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII UROLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGII, DUSSELDORF, 26?28 PAŹDZIERNIK 1989 R.
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1990/43/1

ANGIOLEIOMIOSARKOMA NERKI
Ewa Koźmińska, Jacek Rykowski, Alicja Czorniuk-Śliwa, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1989/42/4

PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA I TERAPEUTYCZNA TURP W RAKU STERCZA
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Cezary Pazdyk

Urologia Polska 1989/42/3

PRZERZUTY DO UKŁADU KOSTNEGO JAKO PIERWSZY OBJAW RAKA NERKI
Jacek Rykowski, Andrzej Stokłosa, Grzegorz Herlinger, Maria Barbara Gabryelewicz, Jarosław Deszczyński, Jan Szymanowski
SZCZELNY, KRĘTNICZO-KĄTNICZY PĘCHERZ MOCZOWY INDIANA POUCH JAKO ODPROWADZENIE MOCZU PO CYSTEKTOMII RADYKALNEJ Z POWODU RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Jan Szymanowski, Andrzej Stokłosa, Ewa Koźmińska, Grzegorz Herlinger
TOPOGRAFIA PRZERZUTÓW DO WĘZŁÓW CHŁONNYCH ZAOTRZEWNOWYCH U CHORYCH NA RAKA NERKI
Ewa Koźmińska, Maria Barbara Gabryelewicz, Jan Szymanowski
SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU IZRAELSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW W TYBERIADZIE W DNIACH 16?17 LUTEGO 1988 R.
Jan Szymanowski, Israel Nissenkorn

Urologia Polska 1989/42/2

OPTYMALNE WARTOŚCI TESTOSTERONU W PRZEBIEGU LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA STERCZA
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Stefan Zgliczyński
OBUSTRONNE PRZERZUTY RAKA NERKI DO NADNERCZY PRZYCZYNĄ ZGONÓW PO OPERACJI RADYKALNEJ
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski
SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA MIĘDZYNARODOWYM SYMPOZJUM PT.: RADYKALNA PROSTATEKTOMIA ? KRYTYCZNA OCENA WSKAZAŃ I TECHNIK CHIRURGICZNYCH. GENUA, 2?3 grudzień, 1988 r.
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1989/42/1

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W VI KONGRESIE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII UROLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGII Innsbruck, 2?4 maj, 1988 r.
Andrzej Stokłosa, Jan Szymanowski

Urologia Polska 1988/41/4

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY STĘŻENIAMI TESTOSTERONU, DWUHYDROTESTOSTERONU, AKTYWNOŚCIĄ FOSFATAZY . KWAŚNEJ I JEJ FRAKCJI STERCZOWEJ A WYNIKAMI LECZENIA CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO
Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Stefan Zgliczyński
ODRACZANA I PRZERYWANA TERAPIA HORMONALNA CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Ewa Koźmińska

Urologia Polska 1988/41/2

RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO PO ADENOMEKTOMII
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Maciej Wysocki, Tomasz Nadolski

Urologia Polska 1988/41/1

CELOWOŚĆ USUNIĘCIA NADNERCZA PODCZAS RADYKALNEJ NEFREKTOMII Z POWODU RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Maria Barbara Gabryelewicz, Ewa Koźmińska
CZYNNIKI PROGNOSTYCZNE W PRZYPADKOWO ROZPOZNANYM RAKU GRUCZOŁU KROKOWEGO
Jan Szymanowski, Maciej Wysocki, Tomasz Nadolski
SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ OD 18. X. 1986 DO 17. XI. 1986 ORAZ Z UDZIAŁU W SYMPOZJUM ONKOLOGICZNYM ?1986 MEDICAL ONCOLOGY GRAND ROUNDS" W DNIACH 14 I 15. XI. 1986
Jan Szymanowski

Urologia Polska 1987/40/3

ZAKRZEPICA ŻYŁ NERKOWYCH PO NEFREKTOMII RADYKALNEJ, POŁĄCZONEJ Z USUNIĘCIEM CZOPU NOWOTWOROWEGO Z ŻYŁY GŁÓWNEJ DOLNEJ
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Kazimierz Wardyn, Ewa Koźmińska, Jan Antczak, Zofia Tomecka, Ewa. Dałek-Sicińska

Urologia Polska 1986/39/3

PRZYDATNOŚĆ BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO NMR W OCENIE KLINICZNO MORFOLOGICZNEJ GRUCZOLAKA I RAKA STERCZA
Jan Szymanowski, Maciej Wysocki, Maria Barbara Gabryelewicz, Krzysztof Olszewski

Urologia Polska 1985/38/2

WYNIKI LECZENIA RAKA NERKI
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Jan Antczak

Urologia Polska 1985/38/1

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA OPERACYJNEGO WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET PRZY POMOCY POLSKIEGO KLEJU CHIRURGICZNEGO ?CHIRURCOLL"
Jan Szymanowski, Longin Marianowski, Jan Antczak, Zofia Kasprzycka, Grażyna Skawińska

Urologia Polska 1984/37/3

RANA KŁUTA NERKI I WĄTROBY DRĄŻĄCA PRZEZ PRAWĄ JAMĘ OPŁUCNOWĄ
Zofia Kasprzycka, Jan Szymanowski, Krzysztof Bielecki

Urologia Polska 1983/36/3

Spostrzeżenia dotyczące wykonywania operacji radykalnych w nowotworach złośliwych nerek
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka

Urologia Polska 1982/35/1-2

Patologia Nerki Podwójnej
Jan Szymanowski, Andrzej Niklewski
Dwa przypadki nefrektomii radykalnej prawostronnej z usunięciem czopów nowotworowych ze światła żyły głównej dolnej
Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman

Urologia Polska 1981/34/3-4

Przypadek ciała obcego w moczowodzie
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka
Przypadek pozaotrzewnowego umiejscowienia wodniaka powrózka nasiennego i jądra
Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman

Urologia Polska 1981/34/2

Nowotwory miedniczek nerkowych i moczowodów w materiale oddziału urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman

Urologia Polska 1980/33/3

Przypadek prawostronnego wodonercza wywołanego przerzutem raka do dolnego odcinka moczowodu
Jan Szymanowski, Jan Lech Półtorak, Bogusława Baranowska, Cezary Lucer

Urologia Polska 1978/31/1

Ocena stopnia urazowego uszkodzenia nerek na podstawie angiografii
Mirosław Kazoń, Stanisław Miernowski, Jan Szymanowski, Krzysztof Lerch, Mieczysław Zakrzewski