PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Urologia Polska 1987/40/3

OBSERWACJE KLINICZNE PO EMBOLIZACJI W NOWOTWORACH NEREK I PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zbigniew Kwias, Józef Strzyżowski, Wiesław Sokołowski
OCENA EFEKTYWNOŚCI RADIOTERAPII POOPERACYJNEJ FOTONAMI X 18 MeV CHORYCH NA RAKA NERKI
Zofia Dańczak-Ginalska, Danuta Gołębiowska, Zbigniew Jodkiewicz, Zbigniew Malinowski, Janusz Meder, Gizela Nowak, Anna Skowrońska, Bogumiła Sochacka, Teresa Starzyńska
WSTĘPNA OCENA ADENOMEKTOMII METODĄ JUVARA W ASPEKCIE WYSTĘPOWANIA ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO ORAZ WSPÓŁISTNIENIA ZAKAŻENIA W DROGACH MOCZOWYCH
Grzegorz Basiewicz, Stanisław Dzierżak
WSTĘPNA OCENA WARTOŚCI KLINICZNEJ WIELOLEKOWEJ CHEMIOTERAPII W LECZENIU DZIECI CHORYCH NA GUZY ZARODKOWE JĄDRA
Krystyna Sawicz-Birkowska, Urszula Chojnacka, Jerzy Czernik
MIRONA BIAŁOSZEWSKIEGO GŁOS ZZA MURÓW KLINIKI UROLOGICZNEJ
Jerzy Zieliński
ZAKRZEPICA ŻYŁ NERKOWYCH PO NEFREKTOMII RADYKALNEJ, POŁĄCZONEJ Z USUNIĘCIEM CZOPU NOWOTWOROWEGO Z ŻYŁY GŁÓWNEJ DOLNEJ
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka, Kazimierz Wardyn, Ewa Koźmińska, Jan Antczak, Zofia Tomecka, Ewa. Dałek-Sicińska
ROLA CYTOLOGICZNEGO BADANIA MOCZU W DIAGNOSTYCE I OBSERWACJI CHORYCH PODEJRZANYCH O NOWOTWORY NABŁONKOWE DRÓG MOCZOWYCH
Eugeniusz Miękoś, Antoni Majek, Henryk Lesiewicz
WŁASNE DOŚWIADCZENIA W PRZEZCEWKOWEJ ULTRASONOGRAFICZNEJ DIAGNOSTYCE CHORÓB PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Noga, Zbigniew Jeleń, Adam Szkodny, Andrzej Szurkowski
GRZEGORZ BASIEWICZ, ADAM JĘDZURA, STANISŁAW DZIERŻAK
Grzegorz Basiewicz, Adam Jędzura, Stanisław Dzierżak
CIAŁA OBCE PRZYCZYNĄ POWSTAWANIA KAMIENI NERKOWYCH
Andrzej Noga, Krzysztof Bar
PIERWOTNY RAK MĘSKIEJ CEWKI MOCZOWEJ
Marek Pilch, Zdzisław Chojak, Roman Pawłowicz
CAŁKOWITE WYPADNIĘCIE MACICY PRZYCZYNĄ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ UROLOGICZNYCH
Marek Pilch, Roman Pawłowicz, Zdzisław Chojak
PRZERZUT RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO DO KOŚCI BIODROWEJ
Henryk Kwapisz, Jerzy Miarzyński, Zenon Rudzki, Stanisław Miedziński
KAMICA MOCZOWODOWA POWIKŁANA PĘKNIĘCIEM DOLNEGO KIELICHA NERKI
Lech Lipiec, Ireneusz Fatek, Jan Łukomski
RAK JASNOKOMÓRKOWY W NERCE PODKOWIASTEJ
Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
ANGIOARCHITEKTONIKA RAKA NERKI - ANALIZA ODLEWÓW MIKROKOROZYJNYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH W SKANINGOWYM MIKROSKOPIE ELEKTRONOWYM
Andrzej Bugajski
SPRAWOZDANIE Z IV ŚWIATOWEGO KONGRESU ENDOUROLOGII I ESWL MADRYT 11?13 WRZEŚNIA 1986 R.
Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka
SPRAWOZDANIE Z 7 KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO
Zbigniew Wolski